Coronavirus houdt de gemoederen bezig, hoe dan ook

DAT WE IN EEN HEFTIGE TIJD LEVEN WETEN WE

Dat we in een heftige tijd leven, weten we wel met zijn allen. Er vallen vele mensen te betreuren die zijn weggevallen door de nu heersende ziekte: Corona. De regering -geadviseerd door o.a. R.I.V.M.- doet er alles aan en tracht onze gezondheid in banen te leiden en verspreiding van ziekte te voorkomen. Wie niet meedoet krijgt straf in de vorm van een geldboete.

KUNNEN MENSEN WEL INGRIJPEN IN DE LOOP VAN DE NATUUR

Maar, heb je er wel eens over nagedacht of het wel mogelijk is om in te grijpen in de loop van de natuur? Zou het niet zo kunnen zijn, dat de natuur bepaalt en dat het zijn beloop móet hebben? En als er geprobeerd wordt in te grijpen, het natuurlijke proces misschien alleen maar langer duurt?

ORDE WORDT HERSTELD WAAR NODIG

Zou het niet zo kunnen zijn, dat de orde -de natuur- hersteld wordt, als er een wanorde ontstaan is? Zoals bijvoorbeeld bij droogte een boom vanuit de wortels vele nieuwe scheuten de grond uit kan stampen om zijn voortbestaan te garanderen? En zeg nou zelf… hadden wij mensen er met zijn allen geen wanorde van gemaakt? Op persoonlijk vlak en in je eigen nabijheid vast niet, doe je je best naar eer en geweten te handelen en leven, maar op grote schaal?

ANTWOORD OP MENSELIJK HANDELEN

Stel nou, dat dat werkelijk het geval is, dan is het toch prachtig om te zien dat de natuur zichzelf aan het herstellen is? Of wij dat nou leuk vinden is een ander verhaal, maar zie de universele wetten zijn werk eens doen.
Het stemt tot nadenken he, of heb jij dat niet?

OVERAL EN ALTIJD: OORZAAK EN GEVOLG

Wat je ook doet en waar je ook bent, overal gelden de wetten van oorzaak en gevolg. Hoe dan ook. Mooi he. En als je je nou een beetje aan die wetten kunt houden, er een beetje rekening mee houdt, dan gaat de rest vanzelf.

TERUG NAAR NU EN DIE MENSEN- EN LEVENS VRETENDE VIRUSZIEKTE

Ja, het zal je geliefde maar zijn, een ouder, grootouder of kind. Wíe je ook verliest, het blijft om het even; er wordt een gat geslagen. Een leegte die nooit meer op te vullen valt, want die jij moest missen daarvan was er maar één.

STEL ER WAS NIET INGEGREPEN MET MAATREGELEN

Stel nou dat de regering helemaal niet had ingegrepen. Alles op zijn -natuurlijke- beloop had gelaten, hoe hadden wij dan gereageerd? Zou dan niet iedereen hetzelfde hebben gehandeld als nu, en op natuurlijke wijze -hun eigen gevoel- afstand hebben genomen van ziektehaarden? Afstand hebben genomen van allerlei activiteiten om eigen gezondheid te beschermen, zoals jaarlijks bij de griep ook iedereen met kwetsbare gezondheid zichzelf in acht neemt? Bij het minste of geringste roept: ‘Blijf uit mijn buurt hoor met je verkoudheid!’ Of zelf waarschuwt: ‘Ik zoen niet hoor, anders krijg jij het ook!’

STEL NOU DAT HET ZO WAS GEGAAN

Stel nou eens, dat het zo was gegaan, zouden er dan zoveel meer slachtoffers van dit virus gevallen zijn? Of zouden ze éérder gevallen zijn en de gezonden en sterken -net zo veel als nu en straks- overgebleven zijn?

NATUURWETTEN BEINVLOEDEN

Als we nog eens uitgaan van natuurwetten, denk je dan echt dat de mens deze kan beïnvloeden? Is de mens zo sterk dat hij dat kan? Als dat werkelijk zo is, laten we onze krachten in het dagelijks leven dan maar eens positief gaan bundelen. Ophouden met macht te grijpen voor geld en eigen gewin en er gewoon zijn voor onze naasten.

DAT HEBBEN WE GOED GEDAAN

Stel, dat als volgend voorjaar alles weer bij het oude is -onmogelijk natuurlijk nadat de Coronabezem de samenleving schoonveegde- roept de regering ongetwijfeld dat zij het virus goed onder controle hebben gebracht. Maar is dat wel zo? Was niet na verloop van tijd dit virus weer in zijn mand gegaan omdat het zijn werk al gedaan had? Gelijk de Pest in de middeleeuwen, de Tyfus, Cholera, Spaanse Griep en TBC. Het is een keer uitgewoed, dat virus, maar pas als het geen enkele voedingsbodem meer heeft om voort te bestaan.

ZO SNEL EEN VACCIN, ZONDER LANGDURIG TESTEN

En denk je nou echt dat een vaccin, dat nu wellicht gemaakt wordt tegen Corona, de ultieme oplossing is? Wat te denken van het te snel gebruiken, zonder langdurig getest te hebben? Waarom moeten alle andere geneesmiddelen dan zo langdurig getest worden? We weten immers niet wat het op termijn met je lijf en geest gaat doen. En al helemaal niet in combinatie met andere medicijnen.

OVER NADENKEN EN WIE HET WEET MAG HET WEDEROM ZEGGEN

Dit alles even om je op een ander been te zetten. Om na te denken over wat er gebeurt. Neem niet klakkeloos allemaal maar aan wat er gezegd en beweerd wordt. Ook niet van mij natuurlijk, maar dat staat al duidelijk onder iedere blog! Of we met zijn allen onze eigen verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. En als laatste: of het wel strikt noodzakelijk is, om straks op straffe van geldboetes bij weigering met mondkapjes -ofwel muilkorven- door het openbare leven te moeten gaan.
‘Ik ben vandaag weer even de advocaat van de duivel.’

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *