Blog

Nadenkertjes…

Je kunt de wereld niet veranderen. Je kunt wel jezelf veranderen; je omgeving verandert dan vanzelf mee…

Waar de mond niet spreekt, antwoordt het lichaam wel…

Lees ‘oordeel’ eens letterlijk als: ‘oor’-deel;
dan krijg je een heel andere kijk op het woord…

Ontleed eens de woorden die je dagelijks gebruikt, het stemt tot nadenken…

Geluk is: vergeten dat je dement bent…

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!