Blog

Het Persoons Gebonden Budget en vergoedingen

HET PGB IS EEN GOEIE ONTWIKKELING GEWEEST

Het PGB is een goeie ontwikkeling geweest maar was vele keren verward in haar eigen -keer op keer veranderde- regels. Was het in het begin nog zo dat er iemand gewoon aan de deur kwam voor een gesprek en hoe verder, nu moet alles liefst digitaal aangevraagd worden.

HET IS LANG GELEDEN DAT JE EEN ZORGKANTOOR KON BINNENLOPEN

Het is lang geleden dat je een zorgkantoor kon binnenlopen en aan de balie kon vragen om hulp bij het PGB-gebeuren. Als je de deur uitging, was het geregeld. En gelijk goed ook. Je kreeg het niet, zoals vaak tegenwoordig, weer terug omdat er bij wijze van spreken een komma ontbreekt.

IK ZAG MENSEN DE MIST INGAAN TIJDENS DE VAKANTIE

Ik zag mensen de mist ingaan tijdens hun vakantie, omdat het budget van hun kind op de rekening gestort werd. Ja heus, het werd ooit gewoon in zijn geheel op de privé-rekening gestort, en daarvan werd dan de zorg betaald.
Tenzij het geld per ongeluk al was opgemaakt aan privé-activiteiten, dan was er een probleem. De vraag: ‘Wie bepaalt of degene die straks een budget toegekend krijgt, het ook zelf kan beheren?’ blijft onbeantwoord.

JE MOET HET OOK ALLEMAAL MAAR SNAPPEN

Je moet het ook allemaal maar snappen hè. Dat je jezelf wel uit het budget mag betalen, maar niet zoveel dat er voor de vaste zorgverlener te weinig overblijft. Allemaal zien gebeuren in mijn directe omgeving!
‘Maar ik mocht mezelf betalen zei die meneer van het Zorgkantoor!’ Dat is inderdaad waar, maar als je dan even vergeet te vertellen dat er al een grote hap uit je budget naar de vaste zorgverlener gaat, dan kan de goede man niet het juiste antwoord geven!

EN ZO KRIJGT ZORGVERLENER GEWOON NIET UITBETAALD

En zo krijgt zorgverlener gewoon niet uitbetaald, omdat er geen geld meer is voor hem. En wie gaat de hypotheek, verzekeringen en andere kosten voor hem betalen? Vóór alles weer goed geregeld is, zijn er vele slapeloze nachten voorbijgegaan voor zorgverlener en zijn gezin.

EEN BEHOORLIJK HIAAT IN DE REGELGEVING

Een behoorlijk hiaat in de regelgeving is, dat men zelf kan bepalen wat een zorgverlener betaald krijgt. Richtlijnen zijn er natuurlijk wel. Van minimum loon tot een maximum. Maar men vindt het bedrag dat de zorgverlener vraagt te hoog. Zelf denk ik dat men dat meet aan eigen (laag?) inkomen, en volledig voorbij gaat aan de maandelijkse kosten die een zelfstandig zorgverlener heeft.

VERSCHIL TUSSEN IEMAND IN LOONDIENST EN EEN ZELFSTANDIGE

Het verschil tussen iemand in loondienst en een zelfstandige is groot. Krijgt iemand die voor een baas werkt gewoon maandelijks zijn geld; wat hij schoon op de bank krijgt kan hij verteren. Een zelfstandige moet van zijn uurloon nog eerst zoveel bedrijfskosten betalen, voor hij aan privé-inkomen kan denken. En vergeet de belasting niet.

BEDRIJFSKOSTEN WAAR DE MEESTEN NIET AAN DENKEN

Bedrijfskosten waar de meesten niet aan denken zijn o.a: zelf zorgdragen voor het pensioen, bedrijfsrisico-verzekeringen, soms een bedrijfsruimte en de bijbehorende verzekeringen, ziektekosten-verzekeringen, telefoon, advertenties, branchevereniging, BIG-registratie en bijscholing, speciale computerprogramma’s voor de boekhouding en accountantskosten. En dan nog de vakantie: er wordt niets doorbetaald en er zijn geen dagen opgebouwd. Ook dat zit in het uurloon verrekend.

DAN ZIE IK SOMS ADVERTENTIES IN DE NATIONALE HULPGIDS

Dan zie ik soms advertenties in de Nationale Hulpgids en zie daar bedragen voorbijkomen, waarbij -veelal ouders van- de zorgvrager zich diep zouden moeten schamen. Voor een persoon met een geestelijk- en lichamelijk forse beperking kan zomaar 15-20 euro vergoeding geboden worden.
Als je voor enkel de ochtend- middag- en avondzorg, pak ‘m beet 5 uur kwijt bent, ‘verdien’ je die dag 100 euro. ‘Tel uit je winst,’ zeggen we dan cynisch,
en voor de rest van de dag kun je geen kant meer op.

LOODGIETER EN GARAGE WORDEN GEWOON BETAALD

Loodgieter en garage worden gewoon betaald, zonder er over na te denken en zonder discussie. Al eens op de factuur gekeken wat daarvan het uurloon is? Vaak komt onderaan de factuur ook dáár de BTW nog eens bij!
Is een pijpje in het gootsteenkastje laten vervangen dan zoveel meer waard dan goed betaalde zorg voor het kind? Denk er eens over na.
En mocht je in je omgeving deze bedragen tegenkomen, reken mensen eens voor wat er overblijft na aftrek van alle kosten.
Of verwijs naar de website van Per Saldo en de tarievenlijst:
https://www.pgb.nl/nieuwe-tarieven-2021

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!