Ik zie, ik zie, wat de psychiater niet ziet; overdenkingen van een gevoelig mens…

DIT ZOUDEN DE OVERDENKINGEN VAN EEN WILLEKEURIG
GEVOELIG MENS KUNNEN ZIJN


Ik zie ik zie wat de psychiater niet ziet:
wat zie je dan?

Ik zie beelden van heden en verleden
soms heel scherp soms wat mistig
soms zie en voel ik ziek, zeer en narigheid
bij naasten en onbekende anderen
of zie ik een naderende dood…

Wat kán ik zeggen over wat ik zie
wat móet ik zeggen over wat ik zie
wannéér kan ik zeggen wat ik zie
tegen wíe kan ik zeggen wat ik zie
en bovenal tegen wie juist niet?

Ik kan toch zomaar niet iedereen
vertellen wat ik ervaar elke keer
ik weet hiermee niet om te gaan
maar wie kan het me leren?

Wie wijst mij de weg in mijn eigen doolhof
een psychiater zal zijn wijze hoofd schudden
en medicijnen uitdokteren
voor de broodnodige rust in mijn hoofd
maar is dat wat me helpen zou?

wie gaat me helpen en
wie geeft me innerlijke rust
wie leert me omgaan met al die indrukken
waar ik me zelf niet voor afschermen kan?

ik ga ervan uit dat het komen gaat
vandaag, morgen, of wanneer dan ook;
het komt goed
en dàt weet ik zeker!

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!