‘Baat het niet dan Schaadt het niet’… is niet altijd waar

Baat het niet, dan schaadt het niet… een veelgehoorde kreet als het gaat om bijvoorbeeld zelfmedicatie met homeopathische middelen. Niets is echter minder waar. Het kan wel degelijk schaden.

Principe van de Homeopathie

de Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann 1755-1843

Bron: WIKIPEDIA
Ik citeer:
“De Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt beschouwd als grondlegger van de homeopathie
De homeopathische leer heeft het gelijksoortigheidsbeginsel als uitgangspunt. Dit beginsel volgt het adagium similia similibus curentur (“het gelijke wordt door het gelijkende genezen”). Het stelt dat een ziekte genezen kan worden door een middel dat bestaat uit een verdunde oplossing van een stof die dezelfde symptomen veroorzaakt als de ziekte. Een voorbeeld is de nosode (Grieks nosos, ziekte), gemaakt van de ziekteverwekker of ziek weefsel. Daarnaast veronderstelt de homeopathische leer dat tijdens het potentiëren, waarbij de grondstof of oertinctuur in een aantal stappen extreem verdund en geschud wordt, de werking van de grondstof overgaat op het oplosmiddel.


Homeopathische middelen worden bereid op basis van zeer diverse grondstoffen en materialen, waaronder stoffen van minerale, plantaardige- of dierlijke oorsprong die bij toediening in pure vorm geacht worden juist die symptomen te geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte. In de industrie wordt uit kostenoverwegingen gepotentieerd door het middel machinaal krachtig in het oplosmiddel te spuiten. Het extreem verdunde eindproduct wordt geacht zonder bijwerkingen de ziektesymptomen te doen verdwijnen. Het boekwerk Materia Medica Pura— waar Hahnemann in 1811 een begin mee maakte en dat sindsdien werd uitgebreid — vormt de basis van de geneesmiddelkennis van de homeopathie. Zowel verdunde als onverdunde middelen worden hierin opgenomen.
Einde citaat

HET LIJKT ZO ONSCHULDIG

Het lijkt zo onschuldig om een homeopathisch middel te kopen. Het ligt immers zo voor het pakken in diverse winkels, en anders wel via het internet. Maar weet je wel wat het middel echt voor je doet? Hoe het inwerkt op je hele systeem -en misschien nog belangrijker, maar heb je daar niet aan gedacht of wist je het niet- wat doet het in combinatie met allopathische medicijnen? 

AAN ALLES ZITTEN TWEE KANTEN: ALS SAMENWERKEN KAN, KAN TEGENWERKEN OOK

Soms kunnen middelen elkaar versterken. Maar of zelfs dat gewenst is, dat moet je afwachten. De universele wet zegt: aan alles zitten twee kanten. Als samenwerken kan, kan tegenwerken dus ook.
Ik heb eens van dichtbij gezien, tijdens begeleiding van iemand naar zijn huisarts, hoe deze reageerde op een vraag over zijn homeopathische middelen. Deze waren voorgeschreven door een homeopathisch arts.
‘Dokter, mag ik deze medicijnen die u me nu voorschrijft wel gebruiken in combinatie met de homeopathische middelen die ik al gebruik?’ De arts vraagt niet welke middelen dat zijn, toch antwoordt hij zonder aarzelen: ‘Ja hoor meneer, dat maakt helemaal niets uit.’

BETER GEEN ADVIES TE GEVEN ALS DE WERKING NIET BEKEND IS

Wellicht dat artsen tegenwoordig tijdens hun opleiding (dit voorbeeld is al wat langer geleden, en die arts is waarschijnlijk al heel lang met pensioen) wel een en ander mee krijgen over andere geneeswijzen dan de reguliere? Zeker zullen ze -zoals vele jonge mensen- tegenwoordig een bredere interesse aan de dag leggen, en misschien ook openstaan voor een andere, homeopathische en/of holistische kijk op gezondheid. 

KRUISREACTIES KUNNEN NADELIG ZIJN VOOR JE GEZONDHEID

Mocht het inderdaad zo zijn dat er -naast allopathische- ook homeopathische middelen worden gebruikt, dan zouden er kruisreacties kunnen optreden. En dat zijn ongewenste reacties die een nadelige invloed kunnen hebben. 

VERSCHIL IN WERKING TUSSEN ALLOPATHIE EN HOMEOPATHIE

‘Allopathie is de conventionele vorm van geneeskunde waarbij middelen gebruikt worden om symptomen te onderdrukken of tegen te werken,’
aldus dokter Hahnemann.
Een geheel andere invalshoek dan die van de homeopathie, waarbij de aanzet gegeven wordt om het lichaam zelf aan het werk te zetten om kwaal en/of ongemak ‘te genezen.’

MISSCHIEN BEETJE VREEMDE VERGELIJKING

Als je een paard de sporen geeft, en tegelijkertijd de teugels inhoudt, dan krijgt hij twee tegengestelde prikkels en gaat hoogst waarschijnlijk steigeren! Homeopathie en Allopathie zijn ook twee ‘tegengestelde prikkels.’

SLOTZIN VAN AL MIJN BLOGS

Zet ik altijd onderaan mijn blog dat je ‘alles moet onderzoeken…’ dat geldt zeker voor het innemen van allerlei middelen. Wat die dan ook moge zijn. 
En dat je ‘altijd kritisch moet blijven…’ ook dat geldt voor alles. Ook voor wat ik schrijf. Neem niet alles klakkeloos aan; ik prikkel je om na te denken over dat wat ik net geschreven heb!

Volgende keer: baat het niet dan schaadt het niet en Energetische Therapie.

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!