‘Er zijn nog 37.750 GGZ-wachtenden vóór u!’ aldus GGZ directeur Veronique Esman van GGZ Nederland.

WIE GAAT ER NOU AANSLUITEN BIJ EEN RIJ VAN 37.750 WACHTENDEN

Wie gaat er nou aansluiten aan een rij van 37.750 wachtenden? Ben je wel goed bij je hoofd, zou je je afvragen. Tegen de tijd dat je aan de beurt bent, ben je bij wijze van spreken al drie keer gereïncarneerd! Als het een winkelrij betreft, dan zou je waarschijnlijk een andere rij zoeken. Of een minder drukke winkel. Je zou vast niet zo lang blijven staan tot je alsjeblieft je boodschappen mag afrekenen.

TIJD VOOR ANDERE OPLOSSINGEN

Waarom blijf je hangen in die lange en uitzichtloze rij van de GGZ? Lijdzaam afwachtend tot je eindelijk eens gehoord wordt. Er zijn zoveel andere mogelijkheden. Kijk eens rond en vraag in je omgeving of ga op zoek op internet. 

WIJK EENS AF VAN DE GEBAANDE WEG

Misschien moet je eens van je pad afwijken. De gebaande weg is veilig, maar een andere route is zeker niet minder goed. En was het ook niet zo dat er vele wegen naar Rome leiden? Mocht de ingeslagen weg niet leiden tot het gewenste resultaat, dan heb je er in ieder geval weer een ervaring bij. Ook goed, toch? 

MISSCHIEN TIJD VOOR ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

Zoek eens naar alternatieven voor jouw hulpvraag.
Misschien is het voor jou zelfs beter om te zoeken in een geheel andere richting: zoals bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen. Wat heb je te verliezen? Als je niets doet blijf je één van die 37.750, tot je eindelijk eens aan de beurt bent; of tot je een ons weegt! Dan weet je bij wijze van spreken niet eens meer waar het om gaat… waarom je ook alweer hulp gevraagd had. 

NIET IN HET PAKKET EN ‘DUS’ ZELF BEKOSTIGEN

Een veel gehoord argument is dat er zelf betaald moet worden voor alternatieve gezondheidszorg. Dat is niet altijd waar. Zo kan alternatieve zorg ook uit een PGB betaald worden, hoewel je dan al ‘binnen’ bent bij instanties. En als je het zelf al moet betalen, wat dan nog? Het gaat om jouw welzijn, en dat is uiteindelijk onbetaalbaar. 

GENEESWIJZEN ZIJN GENEESWIJZEN, OOK AL ZIJN ZE ANDERS!

Geef jezelf een kans; trek je eigen plan. Neem het heft in eigen hand, en ga op zoek naar een andere manier om je problemen de baas te worden: geneeswijzen zijn geneeswijzen, ook al zijn ze anders… 

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!


‘Baat het niet dan Schaadt het niet’… is niet altijd waar

Baat het niet, dan schaadt het niet… een veelgehoorde kreet als het gaat om bijvoorbeeld zelfmedicatie met homeopathische middelen. Niets is echter minder waar. Het kan wel degelijk schaden.

Principe van de Homeopathie

de Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann 1755-1843

Bron: WIKIPEDIA
Ik citeer:
“De Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt beschouwd als grondlegger van de homeopathie
De homeopathische leer heeft het gelijksoortigheidsbeginsel als uitgangspunt. Dit beginsel volgt het adagium similia similibus curentur (“het gelijke wordt door het gelijkende genezen”). Het stelt dat een ziekte genezen kan worden door een middel dat bestaat uit een verdunde oplossing van een stof die dezelfde symptomen veroorzaakt als de ziekte. Een voorbeeld is de nosode (Grieks nosos, ziekte), gemaakt van de ziekteverwekker of ziek weefsel. Daarnaast veronderstelt de homeopathische leer dat tijdens het potentiëren, waarbij de grondstof of oertinctuur in een aantal stappen extreem verdund en geschud wordt, de werking van de grondstof overgaat op het oplosmiddel.


Homeopathische middelen worden bereid op basis van zeer diverse grondstoffen en materialen, waaronder stoffen van minerale, plantaardige- of dierlijke oorsprong die bij toediening in pure vorm geacht worden juist die symptomen te geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte. In de industrie wordt uit kostenoverwegingen gepotentieerd door het middel machinaal krachtig in het oplosmiddel te spuiten. Het extreem verdunde eindproduct wordt geacht zonder bijwerkingen de ziektesymptomen te doen verdwijnen. Het boekwerk Materia Medica Pura— waar Hahnemann in 1811 een begin mee maakte en dat sindsdien werd uitgebreid — vormt de basis van de geneesmiddelkennis van de homeopathie. Zowel verdunde als onverdunde middelen worden hierin opgenomen.
Einde citaat

HET LIJKT ZO ONSCHULDIG

Het lijkt zo onschuldig om een homeopathisch middel te kopen. Het ligt immers zo voor het pakken in diverse winkels, en anders wel via het internet. Maar weet je wel wat het middel echt voor je doet? Hoe het inwerkt op je hele systeem -en misschien nog belangrijker, maar heb je daar niet aan gedacht of wist je het niet- wat doet het in combinatie met allopathische medicijnen? 

AAN ALLES ZITTEN TWEE KANTEN: ALS SAMENWERKEN KAN, KAN TEGENWERKEN OOK

Soms kunnen middelen elkaar versterken. Maar of zelfs dat gewenst is, dat moet je afwachten. De universele wet zegt: aan alles zitten twee kanten. Als samenwerken kan, kan tegenwerken dus ook.
Ik heb eens van dichtbij gezien, tijdens begeleiding van iemand naar zijn huisarts, hoe deze reageerde op een vraag over zijn homeopathische middelen. Deze waren voorgeschreven door een homeopathisch arts.
‘Dokter, mag ik deze medicijnen die u me nu voorschrijft wel gebruiken in combinatie met de homeopathische middelen die ik al gebruik?’ De arts vraagt niet welke middelen dat zijn, toch antwoordt hij zonder aarzelen: ‘Ja hoor meneer, dat maakt helemaal niets uit.’

BETER GEEN ADVIES TE GEVEN ALS DE WERKING NIET BEKEND IS

Wellicht dat artsen tegenwoordig tijdens hun opleiding (dit voorbeeld is al wat langer geleden, en die arts is waarschijnlijk al heel lang met pensioen) wel een en ander mee krijgen over andere geneeswijzen dan de reguliere? Zeker zullen ze -zoals vele jonge mensen- tegenwoordig een bredere interesse aan de dag leggen, en misschien ook openstaan voor een andere, homeopathische en/of holistische kijk op gezondheid. 

KRUISREACTIES KUNNEN NADELIG ZIJN VOOR JE GEZONDHEID

Mocht het inderdaad zo zijn dat er -naast allopathische- ook homeopathische middelen worden gebruikt, dan zouden er kruisreacties kunnen optreden. En dat zijn ongewenste reacties die een nadelige invloed kunnen hebben. 

VERSCHIL IN WERKING TUSSEN ALLOPATHIE EN HOMEOPATHIE

‘Allopathie is de conventionele vorm van geneeskunde waarbij middelen gebruikt worden om symptomen te onderdrukken of tegen te werken,’
aldus dokter Hahnemann.
Een geheel andere invalshoek dan die van de homeopathie, waarbij de aanzet gegeven wordt om het lichaam zelf aan het werk te zetten om kwaal en/of ongemak ‘te genezen.’

MISSCHIEN BEETJE VREEMDE VERGELIJKING

Als je een paard de sporen geeft, en tegelijkertijd de teugels inhoudt, dan krijgt hij twee tegengestelde prikkels en gaat hoogst waarschijnlijk steigeren! Homeopathie en Allopathie zijn ook twee ‘tegengestelde prikkels.’

SLOTZIN VAN AL MIJN BLOGS

Zet ik altijd onderaan mijn blog dat je ‘alles moet onderzoeken…’ dat geldt zeker voor het innemen van allerlei middelen. Wat die dan ook moge zijn. 
En dat je ‘altijd kritisch moet blijven…’ ook dat geldt voor alles. Ook voor wat ik schrijf. Neem niet alles klakkeloos aan; ik prikkel je om na te denken over dat wat ik net geschreven heb!

Volgende keer: baat het niet dan schaadt het niet en Energetische Therapie.

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!


Paranormale ervaringen binnen de reguliere zorg/psychiatrie en die niet durven uiten in verband met de gevolgen daarvan

In de periode dat ik als uitzendkracht werkte, wilde ik absoluut geen vaste aanstelling. Waar dan ook. Maar… op een dag gebeurde dat toch. Het was een Beschermd Wonen in een stad een eind van mijn eigen woonplaats vandaan, en zoals ik dat meestal verwoord had ik binnen een mum van tijd een ‘vast contract aan mijn broek.’ Vooruit dan maar, het was er niet slecht.

Totdat ik bij iemand op de kamer geroepen werd, die met mij wilde praten, en het was heel belangrijk zei ze er nog bij. Eigenlijk was ik in de keuken bezig met de voorbereidingen van de warme maaltijd, maar voelde dat ik er toch gelijk gehoor aan moest geven. Dus namen een paar bewoners van het huis het over in de keuken. Dat kon best.

Op het moment dat ik binnen kom, zegt ze: ‘Ik durf dit alleen tegen jou te zeggen. Als ik dit tegen de anderen vertel, dan spuiten ze me gelijk plat!’
‘Hoezo dat dan?’ vraag ik haar.
‘Omdat ik stemmen hoor. Maar ik ben niet gek! Kun jij me helpen?’
We praten een poosje over de stemmen en de andere niet-zintuiglijke waarnemingen die zij eerder had. Maar nog nooit, en ook nu niet, had ik daar met iemand over alternatieve geneeswijzen gesproken. Dus hoe ze dat wist was waarschijnlijk een ingeving.

Met wie ik wel over alternatieve geneeswijzen had gesproken, was de directeur van het Beschermd Wonen. Hij kende mijn achtergrond en wist van een vriend van hem dat ik kon magnetiseren. Hij heeft mij, voor ik tekende voor mijn vaste contract, ten strengste verboden binnen het werk dit in de praktijk te brengen. Dat was ik ook nooit van plan; maar wat nu?

De vraag van deze jonge vrouw bracht mij van mijn stuk; ik kwam volledig met mezelf in conflict. Ik heb haar dan ook verteld dat ik dat niet mocht. Verschrikkelijk! Ik had het gevoel haar persoonlijk af te wijzen…
Maar dat was natuurlijk niet zo. Het was mij verboden! Ik heb haar dat dan ook eerlijk verteld. Ze was er stil van. De avond verloopt voor mij erg stroef en ik kom niet los van haar schreeuw om hulp.

De volgende keer dat ik daar een late dienst zou draaien, draait mijn maag om bij het idee dat ik deze jonge vrouw weer onder ogen moet komen, en niets voor haar kan betekenen. Toch ga ik natuurlijk naar mijn werk, met de trein die dag. Maar op het moment dat ik op het station sta en ik de bellen van de spoorwegovergang hoor rinkelen omdat mijn trein eraan komt, lopen de tranen me over de wangen. Ik bel mijn werk, en snotterend krijg ik een bewoonster van het huis aan de telefoon, en vertel dat ik het niet red om te komen werken. ‘Dat hoor ik wel aan je,’ is alles dat ze zegt. Ze wenst mij sterkte en zal doorgeven dat ik ziek ben.

Ik ben een behoorlijke tijd thuis geweest, maar kon mijn innerlijk conflict niet overwinnen en nam uiteindelijk ontslag.

Een jaar of vijf geleden zong ik bij het ASO, het Alkmaar Straat Orkest. Het huis waar ik ooit werkte werd gesloten en wij zouden daar zingen omdat een lid van het ASO daar werkte. Ik twijfelde of ik erheen moest gaan, maar raapte mezelf bij elkaar en ging toch. Met dubbele gevoelens heb ik meegezongen, maar de juiste toon kon ik die avond niet vinden…

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!