Baat het niet dan Schaadt het niet bij Energetische Therapie… is helaas niet waar

Baat het niet, dan schaadt het niet… een veelgehoorde kreet ook als het gaat om Energetische Therapie. Niets is minder waar; bij onoordeelkundig gebruik ervan kan wel degelijk schaden.

HET PRINCIPE VAN BEHANDELING MET ENERGIE IS: DE JUISTE AFSTEMMING

Behandeling met energie; dichterbij iemand kun je niet komen, dan je af te stemmen op zijn energie. Je komt in contact met zijn wezen; degene die behandeld wordt hoeft zich ‘alleen maar’ open te stellen om de energie te ontvangen.

VOORWAARDE OM ENERGIE DOOR TE GEVEN IS: BALANS

Het is een belangrijke voorwaarde, dat diegene die met energie werkt weet waarmee hij bezig is en zelf in balans is. Als dat niet het geval is, kan niet de juiste energie doorgegeven worden.

IEMAND DIE REIKI GAF WIST NIET WAARMEE HIJ BEZIG WAS

Heb eens een discussie gehad met iemand die Reiki gaf. Zijn stelling was, dat als je zelf niet in harmonie bent, en je gaat een Reiki-behandeling geven, dat geen enkel probleem is; de helende energie gaat namelijk eerst door jou, om daarna naar de te behandelen persoon te gaan. Aldus die persoon.

VERKEERDE GEDACHTE GEBASEERD OP ONWETENDHEID

Dit was een verkeerde denkwijze, voortgekomen uit een onjuiste kijk op werken met energie, zo je wilt: onwetendheid.
De persoon was hoogst beledigd dat ik hem het volgende duidelijk maakte:
*degene die energie doorgeeft, dient zelf in harmonie te zijn
*degene die hulp vraagt, dient de zuivere, en enkel en alleen op hem afgestemde, energie te ontvangen.
*als eerst de energie door degene gaat die niet in harmonie is, dan raakt de door te geven energie ‘vervuild’ met de energie van ‘de doorgever.’
*degene die niet in harmonie is, en gaat behandelen, heeft de ‘te behandelen persoon’ dus nodig om zelf in harmonie te komen!

VERKEERDE VOLGORDE

Zijn werkwijze was de verkeerde volgorde en absoluut niet in overeenstemming met de universele wetten. Meneer was hevig gepikeerd en heeft mij verder niet meer aangekeken.

LEVENSERVARING NODIG OM TE KUNNEN MAGNETISEREN

Om te kunnen omgaan met energie, daar heb je levenservaring voor nodig. Niemand uitgezonderd. Je leert dat niet even in een weekend-cursus. Er gaat een hele lange weg aan vooraf eer je je eigen energie onder controle hebt, laat staan je energie in te zetten voor anderen.

ENERGIE KAN DUS WEL DEGELIJK SCHADEN

Je heb ‘m denk ik al begrepen; waar je zuivere -juist afgestemde- energie door kunt geven, daar kun je ook de ongewenste -negatieve- energie doorgeven. Maar dat gebeurt alleen dan, wanneer je niet op de hoogte bent van het werken met energie, en je de universele wetten niet in acht neemt!
Dus als je zoekt naar een magnetiseur voor energetische behandeling, dan is ook hier onderstaande regel meer dan gepast.

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!


Paranormale ervaringen binnen de reguliere zorg/psychiatrie en die niet durven uiten in verband met de gevolgen daarvan

In de periode dat ik als uitzendkracht werkte, wilde ik absoluut geen vaste aanstelling. Waar dan ook. Maar… op een dag gebeurde dat toch. Het was een Beschermd Wonen in een stad een eind van mijn eigen woonplaats vandaan, en zoals ik dat meestal verwoord had ik binnen een mum van tijd een ‘vast contract aan mijn broek.’ Vooruit dan maar, het was er niet slecht.

Totdat ik bij iemand op de kamer geroepen werd, die met mij wilde praten, en het was heel belangrijk zei ze er nog bij. Eigenlijk was ik in de keuken bezig met de voorbereidingen van de warme maaltijd, maar voelde dat ik er toch gelijk gehoor aan moest geven. Dus namen een paar bewoners van het huis het over in de keuken. Dat kon best.

Op het moment dat ik binnen kom, zegt ze: ‘Ik durf dit alleen tegen jou te zeggen. Als ik dit tegen de anderen vertel, dan spuiten ze me gelijk plat!’
‘Hoezo dat dan?’ vraag ik haar.
‘Omdat ik stemmen hoor. Maar ik ben niet gek! Kun jij me helpen?’
We praten een poosje over de stemmen en de andere niet-zintuiglijke waarnemingen die zij eerder had. Maar nog nooit, en ook nu niet, had ik daar met iemand over alternatieve geneeswijzen gesproken. Dus hoe ze dat wist was waarschijnlijk een ingeving.

Met wie ik wel over alternatieve geneeswijzen had gesproken, was de directeur van het Beschermd Wonen. Hij kende mijn achtergrond en wist van een vriend van hem dat ik kon magnetiseren. Hij heeft mij, voor ik tekende voor mijn vaste contract, ten strengste verboden binnen het werk dit in de praktijk te brengen. Dat was ik ook nooit van plan; maar wat nu?

De vraag van deze jonge vrouw bracht mij van mijn stuk; ik kwam volledig met mezelf in conflict. Ik heb haar dan ook verteld dat ik dat niet mocht. Verschrikkelijk! Ik had het gevoel haar persoonlijk af te wijzen…
Maar dat was natuurlijk niet zo. Het was mij verboden! Ik heb haar dat dan ook eerlijk verteld. Ze was er stil van. De avond verloopt voor mij erg stroef en ik kom niet los van haar schreeuw om hulp.

De volgende keer dat ik daar een late dienst zou draaien, draait mijn maag om bij het idee dat ik deze jonge vrouw weer onder ogen moet komen, en niets voor haar kan betekenen. Toch ga ik natuurlijk naar mijn werk, met de trein die dag. Maar op het moment dat ik op het station sta en ik de bellen van de spoorwegovergang hoor rinkelen omdat mijn trein eraan komt, lopen de tranen me over de wangen. Ik bel mijn werk, en snotterend krijg ik een bewoonster van het huis aan de telefoon, en vertel dat ik het niet red om te komen werken. ‘Dat hoor ik wel aan je,’ is alles dat ze zegt. Ze wenst mij sterkte en zal doorgeven dat ik ziek ben.

Ik ben een behoorlijke tijd thuis geweest, maar kon mijn innerlijk conflict niet overwinnen en nam uiteindelijk ontslag.

Een jaar of vijf geleden zong ik bij het ASO, het Alkmaar Straat Orkest. Het huis waar ik ooit werkte werd gesloten en wij zouden daar zingen omdat een lid van het ASO daar werkte. Ik twijfelde of ik erheen moest gaan, maar raapte mezelf bij elkaar en ging toch. Met dubbele gevoelens heb ik meegezongen, maar de juiste toon kon ik die avond niet vinden…

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!


Wat doet een Magnetiseur

Magnetiseren is een oeroude, natuurlijke en universele behandeling van ziekten en aandoeningen. Deze holistische geneeswijze bevordert het zelfgenezend vermogen en herstelt het natuurlijk evenwicht tussen lichaam en geest. 

Werkwijze: 
De magnetiseur stemt zich af op de te behandelen persoon. Op 5-10 cm. van het geklede lichaam tast hij met de handen de energie af, waarbij de helende energie door zijn handen stroomt. 
De energie-balans wordt, zoveel als mogelijk is op dat moment, hersteld.

Behandeling neemt korte of lange tijd in beslag, al naar gelang de klachten en de tijd dat deze al bestaan. Bewustzijn en/of inzicht kan daarbij een rol spelen, maar is niet noodzakelijk; bij kinderen en dieren werkt deze therapie ook. 
Deze energetische behandeling kan aanvullend en naast andere therapieën worden toegepast. Ook als pijnbestrijding of als ondersteuning tijdens afbouw van medicatie. 
Het is een veilige en natuurlijke behandeling. 

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!