Uit boek ‘Psychiatrie Paranormaal Bekeken.’ De agnost en de paragnost

Uit deel 3 van mijn boek ‘Psychiatrie paranormaal Bekeken’

Als de agnost
het niet
meer ziet

Kan hij
altijd nog
terecht bij

De paragnost
die het 
helder ziet…

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!