Baat het niet dan Schaadt het niet bij Energetische Therapie… is helaas niet waar

Baat het niet, dan schaadt het niet… een veelgehoorde kreet ook als het gaat om Energetische Therapie. Niets is minder waar; bij onoordeelkundig gebruik ervan kan wel degelijk schaden.

HET PRINCIPE VAN BEHANDELING MET ENERGIE IS: DE JUISTE AFSTEMMING

Behandeling met energie; dichterbij iemand kun je niet komen, dan je af te stemmen op zijn energie. Je komt in contact met zijn wezen; degene die behandeld wordt hoeft zich ‘alleen maar’ open te stellen om de energie te ontvangen.

VOORWAARDE OM ENERGIE DOOR TE GEVEN IS: BALANS

Het is een belangrijke voorwaarde, dat diegene die met energie werkt weet waarmee hij bezig is en zelf in balans is. Als dat niet het geval is, kan niet de juiste energie doorgegeven worden.

IEMAND DIE REIKI GAF WIST NIET WAARMEE HIJ BEZIG WAS

Heb eens een discussie gehad met iemand die Reiki gaf. Zijn stelling was, dat als je zelf niet in harmonie bent, en je gaat een Reiki-behandeling geven, dat geen enkel probleem is; de helende energie gaat namelijk eerst door jou, om daarna naar de te behandelen persoon te gaan. Aldus die persoon.

VERKEERDE GEDACHTE GEBASEERD OP ONWETENDHEID

Dit was een verkeerde denkwijze, voortgekomen uit een onjuiste kijk op werken met energie, zo je wilt: onwetendheid.
De persoon was hoogst beledigd dat ik hem het volgende duidelijk maakte:
*degene die energie doorgeeft, dient zelf in harmonie te zijn
*degene die hulp vraagt, dient de zuivere, en enkel en alleen op hem afgestemde, energie te ontvangen.
*als eerst de energie door degene gaat die niet in harmonie is, dan raakt de door te geven energie ‘vervuild’ met de energie van ‘de doorgever.’
*degene die niet in harmonie is, en gaat behandelen, heeft de ‘te behandelen persoon’ dus nodig om zelf in harmonie te komen!

VERKEERDE VOLGORDE

Zijn werkwijze was de verkeerde volgorde en absoluut niet in overeenstemming met de universele wetten. Meneer was hevig gepikeerd en heeft mij verder niet meer aangekeken.

LEVENSERVARING NODIG OM TE KUNNEN MAGNETISEREN

Om te kunnen omgaan met energie, daar heb je levenservaring voor nodig. Niemand uitgezonderd. Je leert dat niet even in een weekend-cursus. Er gaat een hele lange weg aan vooraf eer je je eigen energie onder controle hebt, laat staan je energie in te zetten voor anderen.

ENERGIE KAN DUS WEL DEGELIJK SCHADEN

Je heb ‘m denk ik al begrepen; waar je zuivere -juist afgestemde- energie door kunt geven, daar kun je ook de ongewenste -negatieve- energie doorgeven. Maar dat gebeurt alleen dan, wanneer je niet op de hoogte bent van het werken met energie, en je de universele wetten niet in acht neemt!
Dus als je zoekt naar een magnetiseur voor energetische behandeling, dan is ook hier onderstaande regel meer dan gepast.

Onderzoek alles, behoud en deel het goede, maar blijf altijd kritisch!